ติดตามเราบน     

       หลักเกณฑ์มาตรฐานของธุรกิจที่เข้าร่วมเป็นคู่ค้าทางธุรกิจ (Business partner) ในแพลตฟอร์ม Umall

  1. ธุรกิจที่เข้าร่วมแพลตฟอร์มยูมอลล์สามารถเข้าร่วมได้ทั้งประเภทบุคคลธรรมดาและประเภทนิติบุคคล
  2. ธุรกิจที่เข้าร่วมแพลตฟอร์มยูมอลล์ต้องไม่อยู่ในประเภทธุรกิจที่ผิดกฎหมายหรือสุ่มเสี่ยงต่อการผิดกฎหมายตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย
  3. ธุรกิจที่เข้าร่วมแพลตฟอร์มยูมอลล์ต้องมีราคามาตรฐานที่ชัดเจนแสดง ณ สถานประกอบการณ์หรือในช่องทางประชาสัมพันธ์ที่ เป็นทางการ
  4. ธุรกิจที่เข้าร่วมแพลตฟอร์มยูมอลล์ต้องไม่ปฏิเสธการรับ  E-Voucher ของ Umall ที่ใช้ในการชำระเงินจากลูกค้า
  5. ธุรกิจที่เข้าร่วมแพลตฟอร์มยูมอลล์ต้องสามารถเชื่อมต่อระบบการใช้ E-Voucher ผ่านเครื่องผ่านบันทึกข้อมูลการขายประจำร้านหรือผ่านสมาร์ทโฟนได้และมีคอมพิวเตอร์แทปเล็ตหรือสมาร์โฟนในการล็อคอินเพื่อตรวจสอบออเดอร์การใช้บริการจากลูกค้าเองและส่งคำสั่งถอนเงินจาก Umall ได้ 
  6. ธุรกิจที่เข้าร่วมแพลตฟอร์มยูมอลล์ต้องไม่ละเมิดสิทธ์ในชื่อร้านค้าเครื่องหมายการค้าหรือทรัพย์สินทางปัญญาใดๆของบุคคลอื่นในทุกประเทศทั่วโลก
  7. หากธุรกิจที่เข้าร่วมแพลตฟอร์ม Umall มีสินค้าหรือบริการหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเฉพาะ ร้านค้าหรือบริการนั้นจำเป็นที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพเฉพาะมายืนยัน
  8. หากธุรกิจที่เข้าร่วมแพลตฟอร์ม Umall เป็นธุรกิจมีหลายสาขาหรือมีแฟรนไชส์และต้องการการละเว้นการเข้าร่วมบางสาขาต้องระบุสาขาที่ยกเว้นการเข้าร่วมอย่างชัดเจน
  9. หากธุรกิจที่เข้าร่วมแพลตฟอร์ม Umall ต้องการยกเว้นการเข้าร่วมในบางหมวดหมู่ของสินค้าหรือบริการต้องระบุหมวดหมู่ที่ต้องการละเว้นการเข้าร่วมอย่างชัดเจน
  10. หากธุรกิจที่เข้าร่วมแพลตฟอร์ม Umall ต้องการยกเว้นการเข้าร่วมในโปรโมชั่นที่จัดต้องระบุการยกเลิกการเข้าร่วมอย่างชัดเจน

การเตรียมเอกสารเข้าร่วมเป็นคู่ค้าทางธุรกิจ (Business partner) ให้กับทาง Umall ตรวจสอบพิจารณา

          สัญญาคู่ค้า Dawnload  
          สัญญาผู้ขาย Dawnload  
          ข้อมูลธุรกิจ Dawnload  


แชร์  
Copyright © by Umall  All rights Reserved. 
เข้าชมวันนี้ 43
บริษัท Umall จำกัด สำนักงานใหญ่ 50/56 ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83130