ติดตามเราบน     
ประกาศจากทางบริษัท 
เรื่อง กฎระเบียบในการดำเนินงาน และขยายงานผ่านแพลตฟอร์มยูมอลล์ (Umall)
ประกาศวันที่ 12 สิงหาคม 2563

เพื่อให้การดำเนินแพลตฟอร์มยูมอลล์ (Umall) เกิดความเรียบร้อย และมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันของบริษัท อีกทั้งเพื่อป้องกันผู้ที่ไม่หวังดีที่จะก่อความเสียหายกับแพลตฟอร์ม หรือทำให้เกิดความเข้าใจผิดแก่บุคคลทั่วไป บริษัทจึงขอประกาศ กฎระเบียบในการดำเนินธุรกิจ ดังต่อไปนี้

 1. ไม่อนุญาตให้มีการใช้ชื่อ หรือ โลโก้ ยูมอลล์,Umall และชื่อหรือโลโก้บริษัท ยูมอลล์ จำกัด,Umall company ไม่ว่าจะสะกดแบบใดก็ตามในช่องทางสื่อออนไลน์ต่างๆที่ทำให้บุคคลทั่วไปเกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นข้อมูลที่มาจากทางบริษัทโดยตรง ดังรายละเอียดที่แนบมาต่อท้ายประกาศฉบับนี้
 2. ในการใช้ชื่อ หรือ โลโก้ ยูมอลล์,Umall และชื่อหรือโลโก้บริษัท ยูมอลล์ จำกัด ,Umall company ไม่ว่าจะสะกดแบบใดก็ตาม สามารถใช้ขนาดได้ไม่เกิน 20% ของขนาดภาพและการแสดงผลไม่เกิน 20% ของความยาววีดีโอ
 3. ไม่อนุญาตให้สมาชิกยูมอลล์ ประกาศรับสมัครงาน หรือรับสมัครตัวแทนจำหน่ายผ่านช่องทางในการหางานต่างๆ หรือผ่านสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ โดยใช้ชื่อยูมอลล์ (Umall) หรือ บริษัท ยูมอลล์ จำกัด (Umall company) ไม่ว่าจะสะกดแบบใดก็ตาม เช่น Line,facebook,Jobsdb,jobtopgun ฯลฯ เนื่องจากการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายหลอกลวงผู้บริโภค อีกทั้งยังเป็นการทำลายภาพลักษณ์ และชื่อเสียงของบริษัท
 4. ไม่อนุญาตให้มีการนำแผนธุรกิจรวมถึงแผนการจ่ายปันผลของบริษัทไปเผยแพร่ผ่านสื่อสาธารณะต่างๆที่สามารถค้นหาได้ทุกกรณี เพราะถือว่าเป็นข้อมูลสำคัญของบริษัทที่ไม่ต้องการเผยแพร่ต่อสาธารณชน
 5. ไม่อนุญาตให้ใช้สื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดีย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง Facebook,line,Instagram ที่มีคำชักชวน หรือรูปภาพ ที่มีความหมายบิดเบือน เบี่ยงเบนให้เข้าใจผิด เช่น “งานตอบแชท x วัน  XXXบาท” , “งานตอบแชทคอนเฟิร์มออเดอร์” , “มาร่วมงานในตำแหน่ง.....เพื่อรับรายได้” , “อยากรวยไม่ต้องลงทุน ก็สร้างธุรกิจได้” , “อยากมีเงินเข้าบัญชีทุกวันสมัคร...” , “งานโพสต์แบนเนอร์” , “รับด่วนงานพาร์ทไทม์ รับเงินรายวัน XXX บาท” ทั้งนี้ดุลยพินิจการตัดสินใจขึ้นอยู่กับบริษัทถือที่สุด
 6. ไม่อนุญาตให้มีการใช้สื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดีย เพื่อทำคอนเทนท์ หรือจ่ายเงินเพื่อโฆษณาคอนเทนท์นั้นๆที่มีการใช้ชื่อ หรือ โลโก้ ยูมอลล์,Umall และชื่อหรือโลโก้บริษัท ยูมอลล์ จำกัด ,Umall company ไม่ว่าจะสะกดแบบใดก็ตาม เพื่อเป็นการเชิญชวนสมาชิกโดยตรง
 7. ไม่อนุญาตให้นำบัตรประชาชน,เบอร์โทรศัพท์ ของบุคคลอื่นมาสมัครเป็นสมาชิกยูมอลล์โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้นๆ
 8. ไม่อนุญาตให้สมาชิกยูมอลล์กระทำการใดๆที่มีเจตนาให้สมาชิกอื่นๆลงทุนซื้อสินค้าเป็นจำนวนมากเพื่อเลื่อนสถานะทางบริษัทไม่มีการใช้สื่อ ไลน์ โอเพ่นแชท (LINE OpenChat) ในการติดต่อ หรือเผยแพ่ข้อมูลทางบริษัทต่อบุคคลทั่วไป และบริษัทไม่อนุญาตให้มีการใช้ชื่อ หรือ โลโก้ ยูมอลล์,Umall และชื่อหรือโลโก้บริษัท ยูมอลล์ จำกัด,Umall company ไม่ว่าจะสะกดแบบใดก็ตาม ไปใช้ในไลน์ โอเพ่นแชท(LINE OpenChat) โดยเด็ดขาด เพราะจะทำให้บุคคลทั่วไป หรือสมาชิกแพลต์ฟอร์มยูมอลล์เกิดความเข้าใจผิดว่าข้อมูลนั้นมาจาทางบริษัทโดยตรง ประกอบกับไลน์ โอเพ่นแชท เป็นช่องทางโซเชียลมีเดียที่ไม่สามารถระบุตัวตนที่แท้จริงได้ จึงอาจทำให้มีผู้ไม่ประสงค์ดีแฝงตัวเข้ามาหลอกลวง หรือทำให้เกิดการแตกแยกในปัจจุบันมีผู้ประสงค์ที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกจำนวนมาก ทำให้มีผู้ที่ต้องการหาสมาชิกเพื่อเป็นทีมดิวตัวโดยการใช้ชื่ออีเมลที่มีคำว่า "Umall" อยู่ในส่วนต่างๆของชื่อเป็นจำนวนมากจึงอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นการติดต่อจากบุคคลภายในบริษัทฯ ทางบริษัทฯจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า อีเมลที่ได้รับการติดต่อจาก บริษัท ยูมอลล์ จำกัด หรือแพลต์ฟอร์มยูมอลล์โดยตรงจะใช้เพียงอีเมลที่มี [email protected] ในการติดต่อเท่านั้น
 9. ไม่อนุญาตให้ UBusiness โพสต์รหัสคำเชิญ ( Invitation Code ) หรือช่องทางการติดต่อส่วนบุคคลในช่องทางการให้คะแนน และรีวิวของ App Store , Play Store และใน Umall Application
 10. ในกรณียกเลิกการเป็น UBusiness เพื่อสมัครใหม่ มีกฎระเบียบ ซึ่งจะขอยกตัวอย่างเพื่อความเข้าใจ ซึ่งแบ่งออกได้ 3 กรณี ดังนี้                                              10.1 กรณีที่1 นาย A เป็น UBusiness ที่แอคทีฟ (มีการชื้อสินค้าและบริการบนแพลตฟอร์มยูมอลล์ภายใน1ปี) นาย A ต้องการยกเลิกการเป็น UBusiness เพื่อสมัครใหม่ในสายงานอื่น นาย A จะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ระบบของทางบริษัทฯเปนเวลา 180 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติยกเลิกการเป็นสมาชิกจากทางบริษัทฯ                          10.2 กรณีที่2 นาย A เป็น UBusiness ที่ไม่แอคทีฟ (ไม่มีการชื้อสินค้าและบริการบนแพลตฟอร์มยูมอลล์ภายใน1ปี) นาย A ต้องการยกเลิกการเป็น UBusiness เพื่อสมัครใหม่ในสายงานอื่น นาย A จะสามารถสมัครใหม่ได้ทันที นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติยกเลิกการเป็นสมาชิกจากบริษัทฯ                                                              10.3 กรณีที่3 นาย B ซึ่งเป็นทีมติดตัว นาย A ในกรณีที่1 จะยกเลิกการเป็น UBusiness เพื่อสมัครใหม่ติดตัวต่อจากนาย A ในสายงานที่นาย A ย้ายไป นาย B จะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ระบบของทางบริษัทฯ เป็นเวลา 365 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติยกเลิกการเป็นสมาชิกจากทางบริษัทฯ   
 11. ไม่อนุญาตให้สมาชิกยูมอลล์ชักชวนหรือกระทำการใดๆ ที่มีเจตนาให้ สมาชิกชั้นลึกในสายงานของตัวเอง ให้ยายมาสมัครติดตัวเอง แม้ว่า สมาชิกท่านนั้นจะมี "สถานะไม่แอคทีฟ " ก็ตาม (สถานะไม่แอคทีฟ คือ ไม่มีการชื้อสินค้าและบริการบนแพลตฟอร์มยูมอลล์ภายใน1ปี)   
 12. ไม่อนุญาตให้สมาชิกยูมอลล์ เชิญชวนให้ สมาชิกท่านอื่น ไปทำธุรกิจร่วมกับ แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ชอื่นๆ ที่มีรูปแบบคล้ายกัน กับ แพลตฟอร์มยูมอลล์ หรือ รูปแบบธุรกิจที่มีการจ่ายเงินปันผลให้ตัวแทนทั้งหมด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              มาตราการหากมีการกระทำความผิด                                                                                                               ถ้ามีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น  แล้วสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีการกระทำความผิดจริง  จะมีมาตราการดังนี้                                                                               การกระทำความผิดครั้งที่1 ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร                                                                                                                                       การกระทำความผิดครั้งที่2 ระงับการจ่ายปันผลติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน นับจากวันที่กะทำผิด                                                                                   การกระทำความผิดครั้งที่3 ระงับการเป็นสมาชิกยูมอลล์ถาวร โดยไม่มีการจ่ายปันผลคงค้าง                                                                                                  หมายเหตุ : การระงับการเป็นสมาชิกยูมอลล์ อาจถูกบังคับใช้ตั้งแต่การกระทำผิดครั้งแรก ทั้งนี้ดุลยพินิจการตัดสินขึ้นอยู่กับบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด                                                                                                                                                        
แชร์  
Copyright © by Umall  All rights Reserved. 
เข้าชมวันนี้ 50
บริษัท Umall จำกัด สำนักงานใหญ่ 50/56 ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83130