ติดตามเราบน     
เกี่ยวกับเรา
Umall คือ แพลตฟอร์ม ห้างสรรพสินค้าและบริการออนไลน์ของคุณ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนเป็นเจ้าของ สามารถนำสินค้าและบริการมาสร้างรายได้ในรูปแบบ Social Network Commerce เพื่อใช้ ช้อป ชิม ชวน แชร์ ชิลล์ แล้วมีรายได้ เป็นโอกาศทางธุรกิจให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ มีความสุขในการแบ่งปัน และเป็นพันธมิตรกับทุกธุรกิจ ก่อตั้งโดยทีมคนไทย

เรามุ่งมั่นคัดสรรสินค้าและบริการที่มีมาตรฐาน คุณภาพดี จากทั่วทุกมุมโลกเพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคและหุ้นส่วนธุรกิจ ทำให้ง่ายสะดวกสบายปลอดภัย โดยยึดหลักความพึงพอใจของลูกค้าและหุ้นส่วนธุรกิจเป็นหัวใจสำคัญ พร้อมพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้คนและเศรษฐกิจชาติทั้งโลก
 COMPANY

ธนพัชญ์  ปิติสุข
Founder CEO

เปรมภูริศวร์ ปัณวิชษราพิบูล

Co-founder CMO

พงศภัค  ปิติสุข
Co-founder CFO

กิตติ  อ่อนทอง
Co-Founder CTO

วีระชัย  ทรัพยสาร

Co-Founder CCO

ธมลวรรณ มณีนวล
Co-Founder  CPO


กัญญาพัชร  ปิติสุข
CO-Founder COOPARTNERSHIP  PRODUCTS
PARTNERSHIP  SERVICES
BUSINESS PARTNERS

CUSTOMER
STAFF


Umall   YOU  MALL  AND  SERVICE

OUR VISION   วิสัยทัศน์ของเรา

EVERYONE  IS  THE  OWNER 
ทุกคนเป็นเจ้าของ

BASED  ON  THE  SATISFACTION 
OF  CUSTOMERS  AND  BUSINESS  PARTNERS   AS  THE  HEART
ยึดหลักความพึงพอใจของลูกค้าและหุ้นส่วนธุรกิจเป็นหัวใจสำคัญ

PARTNER WITH EVERY BUSINESS
เป็นพันธมิตรกับทุกธุรกิจ

WIN-WIN SCENARIO
วิน วิน กันทุกฝ่าย

SHARING  SOCIETY
สังคมแห่งการแบ่งปัน

HELP  SOCIETY
ช่วยเหลือสังคม
OUR VISION    วิสัยทัศน์ของเรา

BUSINESS OPPORTUNITY TO SUCCEED
โอกาศทางธุรกิจที่จะประสบความสำเร็จ

LONGTERM PARTNERSHIP PRODUCTS AND SERVICES
ผลิตภัณฑ์และบริการของพันธมิตรระยะยาว

WE AIM TO SELECT PRODUCTS AND SERVICED THAT ARE OF HIGH QUALITY AND STANDARD FOR GOOD QUALITY OF LIFE AND HAPPINESS
เรามุ่งมั่นที่จะคัดเลือกผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพสูงและได้มาตราฐานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข

ECOSYSTEMS  COMMERCE  GOOD
ระบบพาณิชย์ที่ดีOUR VISION    วิสัยทัศน์ของเรา

BUILD THE BEST PLATFORM 
สร้างแพลตฟอร์มที่ดีที่สุด

READY TO DEVELOP NON-STOP
พัฒนาให้ดีขึ้น อย่างไม่หยุดยั้ง

EASY  CONVENIENT  FAST SAFETY
ง่าย สะดวกสบาย  รวดเร็ว ปลอดภัย

SOCIAL NETWORK COMMERCE
การค้าเครื่อข่ายทางสังคม

SERVICE  MIND
บริการด้วยใจ

THE NATIONAL ECONOMY HAS IMPROVED
ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้คนและเศรษฐกิจชาติ


แชร์  
Copyright © by Umall  All rights Reserved. 
เข้าชมวันนี้ 48
บริษัท Umall จำกัด สำนักงานใหญ่ 50/56 ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83130