ติดตามเราบน     

10 อันดับธุรกิจดาวรุ่ง และเสี่ยงดาวร่วง ปี 2563

   เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้เปิดเผยอันดับธุรกิจดาวรุ่งและธุรกิจดาวร่วงในปี 2563 โดยพิจารณาจากยอดขาย ต้นทุน ส่วนต่างยอดขายต่อต้นทุน (กำไร) ผลประกอบการปัจจัยเสี่ยงและภาวะการแข่งขัน ได้ผลดังนี้
ธุรกิจดาวรุ่ง-ดาวร่วง
10 อันดับธุรกิจดาวรุ่ง ปี 2563
ธุรกิจดาวรุ่ง ดาวร่วง
1. ธุรกิจแพลตฟอร์ม  คือ ธุรกิจตัวกลางหรือตลาดกลางทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ช้อปปี้, ลาซาด้า, ไลน์แมน, แกร็บฟู้ด เป็นต้น สาเหตุที่เป็นอันดับ 1 เนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป หันมาใช้เทคโนโลยีและสื่ออิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น ประกอบกับกระแสการพัฒนาแพลตฟอร์มทั่วโลก เพราะผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ตรงจุด ธุรกิจนี้จึงมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ แต่อาจมีความเสี่ยงในด้านการแข่งขันที่รุนแรงตามมาเช่นกัน รวมทั้งเรื่องความไม่ชัดเจนของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
2. ธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ, ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ และอุปกรณ์ รวมทั้งผู้ให้บริการเครือข่าย
3. ธุรกิจเกม และธุรกิจพัฒนาแอปพลิเคชัน
4. ธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์
5. ธุรกิจประกันภัย ประกันชีวิต, ธุรกิจบริการทางการแพทย์และความงาม โดยธุรกิจประกันชีวิตคาดว่าจะได้รับผลดีจากการยกเลิกแอลทีเอฟ ทำให้มีความต้องการซื้อประกันภัยมากขึ้น รวมทั้งคนไทยมีการวางแผนทางการเงินเพิ่มขึ้น เพราะกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
6. ธุรกิจบริการอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจสตรีตฟู้ด เป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศ ขณะที่รัฐบาลและภาคเอกชนมีนโยบายสนับสนุนการเปิดถนนคนเดิน เพื่อดึงดูดการท่องเที่ยว
7. ธุรกิจเกี่ยวกับผู้สูงอายุ
8. ธุรกิจด้านฟินเทค และการชำระเงินผ่านระบบเทคโนโลยี และธุรกิจพลังงาน
9. ธุรกิจก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน, ธุรกิจที่ปรึกษาด้านกฎหมาย/บัญชี
10. ธุรกิจความเชื่อ, ธุรกิจด้านท่องเที่ยว Hostel modern tourism และ Lifestyle tourism และธุรกิจเครื่องสำอาง-ครีมบำรุงผิว โดยธุรกิจความเชื่อติดอันดับมาในปีนี้ เพราะปัจจุบันคนจำนวนมากต้องการหาที่พึ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ประกอบกับความเชื่อเรื่องเครื่องรางของขลัง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นสิ่งที่คู่กับอารยธรรมมาตลอด และเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  

10 อันดับธุรกิจดาวร่วง ปี 2563
ธุรกิจดาวรุ่ง ดาวร่วง
1. ธุรกิจเช่าหนังสือ
2. ธุรกิจผลิตโทรศัพท์พื้นฐานและเครื่องโทรสาร
3. ธุรกิจร้านให้บริการอินเทอร์เน็ต
4. ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และวารสาร
5. ธุรกิจผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่ใช้แรงงาน และธุรกิจหัตถกรรมและเฟอร์นิเจอร์ไม้
6. ธุรกิจการค้าแบบดั้งเดิม
7. ธุรกิจคนกลาง
8. ธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้บรรจุข้อมูล
9. ธุรกิจดั้งเดิมไม่มีการดีไซน์และใช้แรงงานมาก เช่น เฟอร์นิเจอร์ ของเล่น
10. ธุรกิจร้านถ่ายรูป

    โดยนางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ระบุว่า ผู้ที่ประกอบธุรกิจดังกล่าวต้องเร่งปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน หากไม่ปรับตัวก็จะยิ่งมีปัญหา
ธุรกิจที่มีความเสี่ยงในปี 2563
ธุรกิจดาวรุ่ง ดาวร่วง
  ธุรกิจเหล่านี้ยังไม่ถึงกับเป็นธุรกิจดาวร่วง แต่มีความเสี่ยง ประกอบด้วย
ธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง
   1. ธุรกิจร้านกาแฟ ที่ทำเลไม่ดี ไม่มีแฟรนไชส์ และขนาดเล็ก
   2. ธุรกิจร้านชานมไข่มุก ที่ทำเลไม่ดี เพราะปัจจุบันมีการแข่งขันสูงมาก อีกทั้งยังตัดราคากันเอง

ธุรกิจที่มีความเสี่ยงปานกลาง
   1. คลินิกเสริมความงาม
   2. ธุรกิจเครื่องสำอาง และอาหารเสริม
   3. ธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ที่ทำเลไม่ดี
   4. ธุรกิจเบเกอรี่
   5. ร้านอาหารที่เพิ่งเปิด และมีขนาดเล็กปรับปรุงเมื่อ: 2020-06-30

แชร์  
Copyright © by Umall  All rights Reserved. 
เข้าชมวันนี้ 60
บริษัท Umall จำกัด สำนักงานใหญ่ 50/56 ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83130